• Aerolenmatta (underlag)
  • Gråpapp (underlag)
  • Byggplast (diffspärr)
  • Tuplex (Diffspärr-komfort)
  • Silencio (isolerande och ljuddämpande)
  • Decibex (exklusiv ljuddämpning)
  • Quickfit (undergolv 7 mm )