stegljudsdampande-tarkoflex-med-fuktsparr__722fde6b-a141-453b-af59-2175bdf6fc25.jpg
  • Aerolenmatta (underlag)

  • Gråpapp (underlag)

  • Byggplast (diffspärr)

  • Tarkoflex (Diffspärr-komfort)

  • Silencio (isolerande och ljuddämpande)

  • Meister Silence (exklusiv ljuddämpning)

  • Quickfit (undergolv 7 mm )